01/10/2014 | REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA

Acord entre la ‘Revista Jurídica de Catalunya’ i Thomson Reuters Aranzadi per modernitzar aquesta publicacióEn relació als continguts, els continuaran elaborant de forma totalment independent d’acord amb les directrius del Consell de redacció de la revista, que està integrat per juristes de primera línia pertanyents a diferents àmbits jurídics (advocacia, acadèmic, universitari, judicial, notarial i registral), sota la direcció de l’Excm. Sr. Eugeni Gay.