Jurídic

 

Amb un equip integrat per 2 advocats i 2 graduats socials s’ofereix assessorament especialitzat en les arees:

Dret Civil: Propietat, Obligacions I Contractes

Dret de Família I Successions: Divorcis, Herències

Dret de Danys: Indemnitzacions per accident

Dret Mercantil: Empresa

Dret Administratiu: En via administrative I contenciosa.

Dret Laboral: CMAC, Jutjats del Social, Inspeccions de Treball

Dret Tributari: Inspeccions d’Hisenda, Tribunal Econòmic-Administratiu.