Laboral

Elaboració de les nòmines i presentació dels documents de cotització (assegurances socials) de forma mensual.

Presentació de forma trimestral de la declaració per ingresar les retencions dels treballadors i dels professionals.

Confecció anualment del calendari laboral.

Gestió de totes les tasques  i tràmits relacionats amb el contracte dels treballadors.