Fiscal

 

Confecció i presentación de les declaracions fiscals dels nostres clients, identificant i evaluant la millor solución per a cada cas en concret, intentant reduir les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals existents.

Planificació Fiscal. Buscant la política fiscal més idònia per a cada client, en funció de si es tracta d’una persona física, una societat mercantil o una associació sense afany de lucre.

Informació periòdica de les novetats legislatives i de jurisprudencia per tal de mantener ben informats els nostres clients.