Comptable i Financera

 

Confecció de la comptabilitat.

Revisió de la comptabilitat feta per la mateixa empresa.

Anàlisi de les dades i informes obtinguts de la comptabilitat.

Confecció d’un pressupost anual.

Control de Gestió amb la finalitat d’analitzar les dades de l’empresa (des del punt de vista Financer, Clients, Processos interns i Recursos Humans), coordinant les accions per tal d’aconseguir els objectius estratègics fixats.

Funcions de Direcció Financera (a temps parcial)